Personel Alım Haberleri

50/D Personelin Kadrolu Olması İçin Kanun Teklifi Verildi

By

on

50:D Personelin Kadrolu Olması İçin Kanun Teklifi VerildiÜniversitelerde, YÖK Kanununun 50/d maddesi kapsamında görev yapan akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve çalışma güvencesine kavuşmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Eren ERDEM tarafından hazırlanan “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, 50/d kapsamında görev yapan ve daha önce görev yapmış olanlar hakkında 33/a maddesi hükümlerinin uygulanmasının sağlanması öngörülüyor.

İş güvencesinden yoksun olarak özveriyle çalışan tüm sözleşmeli öğretim görevlilerinin sorunlarının kadrolu olmalarıyla birlikte çözülmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifinin Gerekçesinde, özetle; YÖK Kanununun üniversitelerde doktorasını tamamlamak için öğretim üyeliği yapmış insanların, doktorasını tamamladıktan sonra işsiz kalmasına altyapı hazırladığı, öngördüğü güvencesiz çalışma koşuluyla da birçok çalışan akademisyen için işten atılma gerekçesi yarattığı, ilgili Kanunun 50/d maddesine tabi çalışanların 33/a maddesine tabi çalışanlarla aynı iş koşullarında çalışmalarına rağmen ikili bir uygulama nedeniyle hem daha az ücret aldıkları ve hem de güvencesiz çalışma şartlarına maruz kaldıkları, eşit işe eşit ücret ilkesinin 50/d personel aleyhine ihlâl edildiği belirtildi.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 50 nci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler. 50 nci maddenin (d) fıkrasına dayandırılarak çalışanlar ile bu maddenin yine (d) bendine dayanarak çalıştırılmış ve sonrasında görevi sonlandırılmış kişiler için Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

About admin

Recommended for you

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir