Eleman Alımları

Elvan Personel Eleman Alımı

By

on

Elvan Gıda Personel Eleman Alımları devam ediyor. Eğer sizde Elvan’da çalışmak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.

Elvan Gıda Personel Alımı yapıyor. Sizde Elvan’da çalışmaya başlayarak iyi bir maaş almak istemez misiniz? Elvan’da işe başlayarak geleceği olan bir kariyer sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde çalışma alanı olduğu için Türkiye’nin her yerinde personele ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun başvuru yapabilirsiniz. Elvan Gıda iş başvurusu yapmak için, alt kısımda paylaştığımız ayrıntılı bilgileri inceleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

ELVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

IK Politikası
Elvan Gıda İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla;
Gerekli insan kaynağının sağlanması,
Personel istihdamı eğitimi ve geliştirilmesi,
Politika oluşturma,
Planlama,
Örgütleme, ve organizasyon Yönlendirme faaliyetlerini içeren rehber bir departmandır.
ELVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş İK POLİTİKALARI
Şirketin insan kaynakları politikaları ise 6 ana başlık altında toplanmış durumdadır:
Verimlilik
Nitelikli işgücünü gruba kazandırma
Çalışanları geliştirme
Organizasyonu sistematize etmek
Adil ücretlendirme
Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu muhafaza etmek

İşe Alma Süreci
İşe alım ve yerleştirme
Tüm departmanlar için norm kadro analizine göre eleman istihdamı yapılır, kadro ihtiyacı yıllık bütçeye dâhil edilir. Norm kadro analizi ile yeni açılacak pozisyonlar belirlenir,
Kadrolar, ilgili birimlerin önerileri üzerine İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılacak iş analizleri, iş yükü ve işgücü hesabı sonucu belirlenir. Her yılın bütçesi ile birlikte yıllık personel kadrosu da (Bu kadroda, bölümlere göre unvan ve mesleki durumlar sayı olarak belirtilir.) iş hacmi ve ihtiyaç göz önüne alınarak, önceki yıl ile karşılaştırma olanağı verecek şekilde Genel Müdürlük onayına sunulur. Genel müdür onayı ile birlikte yıl içinde alınacak personel için İnsan Kaynakları Müdürüne yetki verilmiş olur.
Mevcut kadrolarda değişiklik veya kadro iptali, iş haricindeki değişikliğe bağlı olarak kadro ihtiyacı, ilgili birimler ile, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girer. Kadro onayı olmadan eleman talebi ve ataması yapılamaz.

İşe alım kriterleri;
Elvan Gıda Ana Yetkinliklerine Sahip Olma:
ELVAN GIDA, çalışanlarından şirketinin temel yetkinliklerini benimsemelerini bekler.
Şirketin bu temel yetkinlikleri
Müşteri Odaklılık
Takım Çalışmasına Yatkınlık
Yenilikçilik
Sonuç Odaklılık
Etkili Problem Çözme” olarak sıralanıyor
Elvan Gıda Ana Değerlerini Benimseme;
Kurum kültürünü benimsemek, bunu yaymak ve devam ettirmek nedir bu değerler; Saygı-sevgi, çalışkanlık, özveri, kanaatkâr olmak, mütevazılık, sadakat ve dürüstlük, İnsan odaklılık, yerel ve kültürel değerlere saygı

Teknik Uygunluk:

ELVAN GIDA, her pozisyon için gerekli teknik kriterler belirlenmiş durumdadır. Adaylarda yabancı dil ,eğitim düzeyi ,iş deneyimi, işe özel bilgi, , bilgisayar bilgisi ve departmanına göre gerekli ekipmanları kullanabilme yetkinlikleri ölçülüyor.
İşe Alım sürecimizde kullandığımız araçlar:
Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Adaylarımızın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak, yetkinliklerini ve pozisyona uygunluklarını saptamayı amaçlamaktayız. Mavi yaka pozisyonlarımız dahil tüm pozisyonlarımızda, yetkinlik bazlı mülakat tekniğini uygulamaktayız.
Klasik Mülakatlar: Özellikle mavi yaka pozisyonlarımızda adaylarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için, klasik mülakat tekniği uygulanmaktadır. Gerekli olduğu durumda, mavi yaka görüşmelerinde de yetkinlik bazlı mülakat soruları sorulabilmektedir.
Mesleki Bilgi Testleri: Ağırlıklı olarak teknik bilgi ve uzmanlık bölümlerinde kullanmaktayız. İş gereklerinde ve ilanda tanımlanmış olan, üniversite mezuniyetleri doğrultusunda belirlediğimiz adaylara, kullanması gereken alet-araç-gereci kullanma deneme imkanı ile değerlendirmekteyiz.
Adaylarımıza 3 farklı kaynaktan başvuruda bulunma imkanı sağlanmaktadır.
İnternet’ten Başvuru: Şirket aday veri tabanımız ik@elvan.com.tr veya anlaşma yapmış olduğumuz kariyer portalından “Yenibiriş.com” vasıtasıyla adaylarımız pozisyonlara başvuruda bulunmaktadırlar.

Staj İmkânları:
Elvan Akademi: Yaz dönemi stajyerlerden 20 kişi seçilerek 10 gün şirket içi eğitmenler tarafından eğitime tabi tutulurlar.10 gün uygulama stajı yapmaktadırlar
Yaz dönemi stajı: Üniversite öğrencilerine staj imkanı tanımaktadır. Staj yaptığı departmanda eğer kadro ihtiyacı varsa iş teklifi yapılıyor yoksa özgeçmişi daha sonra ihtiyaç halinde değerlendirilmek üzere saklanıyor.
Lise stajyeri: Lise stajyeri prensip olarak kabul edilmemektedir.

Eğitim faaliyetleri
Firmada çalışan personelin bilgi beceri düzeylerinin gelişen teknolojiye ayak uydurması amacıyla, sürekli olarak firma içi ve firma dışı eğitime tabi tutulması şarttır. Yıl içinde eğitim ihtiyaçları değişebilir ve revize edilebilir.
Yeni işe başlayan çalışanların adaptasyonu, değişen teknoloji ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, görev değişiklikleri ve yeni yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması durumunda eğitimciler tarafından eğitimler verilir.

Kariyer yönetimi
İyi eğitim ve kariyer olanaklarının bir sonucu olarak iş başarımının yükseltilmesi, İş görenlerin tatmininin, sadakatinin ve işe bağlılığının sağlanması, Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi amacıyla prosedür dahilinde işlemler yürütülür. Şirketimizde dikey-yatay ve merkeze doğru kariyer planlaması yapılır.
8 kademe yapısından oluşan hiyerarşik basamaklar vardır.

About admin

Recommended for you

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir