Memur Alımları

İş Bankası Memur Alımı 2014

By

on

İş Bankası Memur Alımı 2014

İSTANBUL İLİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

Bankamızın İstanbul ilinde bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde

görevlendirilmek üzere, 20 Ekim 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı

düzenlenecektir. Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan

adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda İstanbul ilinde bulunan Şubeler ve Genel

Müdürlük bölümlerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

İşe Alım Süreci

Memur alım süreci

 Başvuru

 Genel Yetenek Testi

 Mülakat

 Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro

olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru

Sınava başvurular 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sadece

ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz

veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün

değildir.

İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü

aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen

başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru

yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı

olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti

gönderilecektir.

Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta

adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun

alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında

bırakılacaklardır.

Sınav

Sınav Yöntemi

Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar

ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.Sınav Yeri

Alım sürecinin bütün aşamaları İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi

Sınav 20 Ekim 2014 ve izleyen tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 17 Ekim 2014 Cuma günü saat 18:00’den itibaren İş

Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten

itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları

doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama

süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun

bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 20 Ekim 1984 ve sonrasında doğmuş olmak

 İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak

 Kamu haklarından yoksun bulunmamak

 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm

giymemiş olmak

 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak

 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30

Kasım 2015 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak

 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım

aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile

belgelenecektir.)

 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek

Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme

merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak

 20 Ekim 2014 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki

bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili

makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu

belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

About admin

Recommended for you

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir