Askeri İlanlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er ve Erbaş Alımı

By

on

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli erbaş ve er alımı yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmek üzere, en az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olan adaylar arasından sözleşmeli erbaş ve er kadrolarına, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaşve Er Kanunu esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er alımına kimler başvurabilir, başvuru koşulları nelerdir?

En az sekiz yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

3. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.),

4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

5. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),

6. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

9. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden

Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Sözleşmeli er ve erbaş alımı sınavı için başvuru nasıl ve ne zaman yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığının Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına
gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

1. Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silâhaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır.

2. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

3. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Ön başvuru sonuçları ne zaman ve nerede yayımlanmaktadır?

Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.

İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1’dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Sınavlar nelerdir ve kimler çağrılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda aĢağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

1. Başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri,
2. Ön sağlık muayenesi
3. Fiziki yeterlilik testi,
4. Mülakat,
5. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için)

Sözleşmeli er sınavları ne zaman ve nerede yapılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda yapılacaktır.

* Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karĢılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını sözleşmeli er alımı başvurunuz hangi durumlarda geçersiz sayılır?

1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön baivuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru iilemleri ise “seçim aşaması iilemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek ” yapılacaktır.

2. Başvuru Şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

3. Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması gerekecektir.

4. 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er ve Erbaş Alımı hakkında daha fazla detay için sitemizi arama yapabilir ve güncel ilanlara ulaşabilirsiniz.

About admin

Recommended for you

96 Comments

 1. yasin erdi işbilir

  10 Ocak 2015 at 22:36

  sözlesmeli askerlige basvuru ama kolumdaki dövmenin engel ldugunu dsnyrum bilgilendirilmek istiyorum admin

  • cemal

   12 Ocak 2015 at 02:29

   Dovme yasak ben sordum
   Yasin kardes ben 95/3 askere gidecem ama sozlesmeli gitmek istiyorum basvurumu nadil yapacam acaba tarih nedir caba

  • Anonim

   5 Ekim 2015 at 15:36

   yok baba 😀

 2. yasin erdi işbilir

  10 Ocak 2015 at 22:36

  sözlesmeli askerlige basvuru ama kolumdaki dövmenin engel ldugunu dsnyrum bilgilendirilmek istiyorum admin

  • cemal

   12 Ocak 2015 at 02:29

   Dovme yasak ben sordum
   Yasin kardes ben 95/3 askere gidecem ama sozlesmeli gitmek istiyorum basvurumu nadil yapacam acaba tarih nedir caba

   • HASAN ŞAR

    21 Ocak 2015 at 19:13

    BENDE 95/3 GİDECEM KARDESİM K.K.K DAN BASVURU YAPABİLİSİN BEN YAPTIM SUBATTA AÇIKLANACAK

    • Mesut salkiran

     8 Temmuz 2016 at 18:37

     Gardas bana yardimci olabilirmisin numaram nasil basvuru yaptiysan 05382437572

  • mato

   30 Mayıs 2015 at 19:02

   maddi durumun iyise git şansını dene komutana göre iş değişir

 3. samet

  12 Ocak 2015 at 20:50

  benim yaşım 19 bende girebiliyomuyum bu erliğe

 4. samet

  12 Ocak 2015 at 20:50

  benim yaşım 19 bende girebiliyomuyum bu erliğe

 5. ibrahim

  12 Ocak 2015 at 23:56

  başvurunu 2015 oçakta yapa bilirsin cemal bn baş vurdum inşallah hakkımıza hayırlısı olur

 6. ibrahim

  12 Ocak 2015 at 23:56

  başvurunu 2015 oçakta yapa bilirsin cemal bn baş vurdum inşallah hakkımıza hayırlısı olur

 7. ramazan

  14 Ocak 2015 at 09:32

  ben 19 yaşın dayım bende sözleşmeli er olmak isdiyom ltfn

  • Anonim

   17 Ocak 2015 at 14:31

   ramazan kardeş 20 yaşından gün almış olman lazım

  • HASAN ŞAR

   21 Ocak 2015 at 19:13

   KARDESİM 20 YASINA GİRMEN GEREK

 8. ramazan

  14 Ocak 2015 at 09:32

  ben 19 yaşın dayım bende sözleşmeli er olmak isdiyom ltfn

  • Anonim

   17 Ocak 2015 at 14:31

   ramazan kardeş 20 yaşından gün almış olman lazım

  • HASAN ŞAR

   21 Ocak 2015 at 19:13

   KARDESİM 20 YASINA GİRMEN GEREK

 9. israfil

  15 Ocak 2015 at 10:52

  paralı asker olmak istiyorum

 10. israfil

  15 Ocak 2015 at 10:52

  paralı asker olmak istiyorum

 11. Uzman erbaş alımı

  17 Ocak 2015 at 00:27

  uzman erbaş alımı 2015 başladı mı?

 12. Uzman erbaş alımı

  17 Ocak 2015 at 00:27

  uzman erbaş alımı 2015 başladı mı?

 13. ERHAN

  18 Ocak 2015 at 19:49

  NERDEN YAPILIYO BU BAŞVURU BULAMADIM YARDIM EDERMİSİNİZ ?

 14. ERHAN

  18 Ocak 2015 at 19:49

  NERDEN YAPILIYO BU BAŞVURU BULAMADIM YARDIM EDERMİSİNİZ ?

 15. bilal

  21 Ocak 2015 at 18:47

  ben basvuru yaptım ama sonucu ögrenemiyorum

  • BiLaLL

   23 Şubat 2015 at 21:36

   ADAŞIM BENDE BAŞVURDUM AMA BENDE Bİ TÜRLÜ SONUCUNU ULAŞAMADIM BENIM TEL E MSJ GELDI K.K.K.DEN VERDIKLERI WEB SITESINDEN ULAŞAMIYORUM NE OLACAK BILMIYORUM…

 16. bilal

  21 Ocak 2015 at 18:47

  ben basvuru yaptım ama sonucu ögrenemiyorum

 17. HASAN ŞAR

  21 Ocak 2015 at 19:14

  AL KARDESİMhttps://pertem.kkk.tsk.tr/01Basvuru/sozer/v01/kimlikBilgileri.aspx?ssid=36b3ac6d-5be5-443c-bbba-ae297a2a9e9b&tid=96

 18. HASAN ŞAR

  21 Ocak 2015 at 19:14

  AL KARDESİMhttps://pertem.kkk.tsk.tr/01Basvuru/sozer/v01/kimlikBilgileri.aspx?ssid=36b3ac6d-5be5-443c-bbba-ae297a2a9e9b&tid=96

 19. HASAN ŞAR

  21 Ocak 2015 at 19:14

  K.K.K DA YAPABILIRSIN

 20. HASAN ŞAR

  21 Ocak 2015 at 19:14

  K.K.K DA YAPABILIRSIN

 21. mustafa

  21 Ocak 2015 at 19:32

  ne zaman sonuçlanacak sözleşmelı er alımları

 22. mustafa

  21 Ocak 2015 at 19:32

  ne zaman sonuçlanacak sözleşmelı er alımları

 23. kadir

  22 Ocak 2015 at 15:16

  nasıl baş vuracam sözleşmeli er için

 24. kadir

  22 Ocak 2015 at 15:16

  nasıl baş vuracam sözleşmeli er için

 25. burak

  22 Ocak 2015 at 18:08

  ben kayıt yaptım ama bunlar bizle iletişime geçecekler mi acaba çağıracaklar mı?

 26. burak

  22 Ocak 2015 at 18:08

  ben kayıt yaptım ama bunlar bizle iletişime geçecekler mi acaba çağıracaklar mı?

  • BiLaLL

   23 Şubat 2015 at 21:38

   DURUM OYLE GOZUKUYOO BURAK KARDES AMA BI BILGI VERILMIYOO DAHLI HATLARI DUSUREMIYORUM

 27. hayrullah

  23 Ocak 2015 at 17:50

  kardeşlerim başvuru yapacagım link i bi atar mısınız size zahmet

 28. hayrullah

  23 Ocak 2015 at 17:50

  kardeşlerim başvuru yapacagım link i bi atar mısınız size zahmet

 29. volkan

  25 Ocak 2015 at 20:16

  ben 3 kez baş vuru yapyım ama nedense hemen eliyorlar yok dişlerin seyrek yok omuzun kısa yok konuşmada takımmaa hep bahaneeeeee

 30. volkan

  25 Ocak 2015 at 20:16

  ben 3 kez baş vuru yapyım ama nedense hemen eliyorlar yok dişlerin seyrek yok omuzun kısa yok konuşmada takımmaa hep bahaneeeeee

 31. ibrahim

  25 Ocak 2015 at 21:23

  ibrahim kardeşim uzmanlik basvurusu basladimi piyadeninki

 32. ibrahim

  25 Ocak 2015 at 21:23

  ibrahim kardeşim uzmanlik basvurusu basladimi piyadeninki

 33. tarık

  26 Ocak 2015 at 02:14

  Kara kuvvetleri komutalığı sözleşmeli er alımı için başvuru tarihi bir daha ne zaman bilgisi olan var mı?

 34. tarık

  26 Ocak 2015 at 02:14

  Kara kuvvetleri komutalığı sözleşmeli er alımı için başvuru tarihi bir daha ne zaman bilgisi olan var mı?

 35. YAVUZ

  11 Şubat 2015 at 14:50

  95/3 GİDİM NASIL BAŞ VURA BİLİRİM

 36. Terim

  12 Şubat 2015 at 09:15

  uzman erbaş alımı ne zaman sonuçlanacak?

 37. okan acar

  14 Şubat 2015 at 11:59

  Bende bas vurcam ama beceremiyorm nasl yapcam bilmiiyorum

 38. okan acar

  14 Şubat 2015 at 12:00

  Net cevap yok

 39. oğuzhan

  14 Şubat 2015 at 20:20

  ben 16.10.1989 dogumluyum basvuru hakkım varmı yardımcı olurmusunuz lutfen

 40. ahmet

  14 Şubat 2015 at 23:24

  sözleşmeli er sınav sonuçları ne zaman açıklacak?

 41. Demir

  16 Şubat 2015 at 23:08

  sözleşmeli er için istenen evraklar ve şartlar nelerdir

 42. seydi kaya

  22 Şubat 2015 at 03:15

  YAŞ SINIRINI KALDIRIN KALDIRMASANIZ BİLEE 30 YAŞ SINIRI OLSUN BEN 29 YAŞINDAYIM UZMAN OLMAK İSTİYORUM ARKADAŞLAR NEYANİ 25 YAŞINDA Kİ Bİ ADAM BENCE ZOR GİDER GİTMEZ GİDENDE İŞCİ VE GARIBANDIR BENIM GİBİ AMA SIZ DEVLETIN KORUMASINI YAPTIRACAKSINIZ 30 YAŞ DAHA OLGUNDUR AMA BEN 2007 DE TESKEREMI ALDIM ALLAHA ŞÜKÜR DAHA DİNAMİK VE DAHA DİNCİM HERZMAN UZMANLIK İÇİN NEFESALDIM BİR ŞANS Bİ MUCİZE GÖRÜN BENİDE YAA GÖRÜN UZMAN OLMAK İSTIYORUMM JANDARMA KOMANDO SEYDİ KAYA 19854

 43. ali

  24 Şubat 2015 at 10:51

  dövme yasak arkadaşlar olanlar hemen elenıyr bılgınız olsun

 44. K GİDİŞTE

  24 Şubat 2015 at 22:36

  SÖZLEŞMELİ ERLİGE BAŞ VURDUM SINAV YERİ BELLİ İLK CEBECİYE GİDERKEN BELGE NE İSTİYORLAR İLK GİDİŞTE

 45. muhammet

  24 Şubat 2015 at 22:37

  SÖZLEŞMELİ ERLİGE BAŞ VURDUM SINAV YERİ BELLİ İLK CEBECİYE GİDERKEN BELGE NE İSTİYORLAR İLK GİDİŞTE

 46. Ali

  25 Şubat 2015 at 15:52

  Kara kuvvetleri sözleşmeli er aday girişi nereden nasıl yapılıyor?

 47. metin

  25 Şubat 2015 at 16:58

  arkadaşlar bu başvuru nasıl yapıyor sizden ricam bi söyleye bilirmisiniz

 48. FURKAN

  27 Şubat 2015 at 20:41

  SINAV GİRİŞ TARİHİNİ ÖGRENEMİYOUM YARDIMCI OLURMUSUNUZ NERDEN BAKACZ SUBATTA BASVURDUM

 49. meko

  28 Şubat 2015 at 16:02

  sonuçları bulan varmı yardımcı olun ya

 50. Anonim

  28 Şubat 2015 at 22:12

  uzman cavuş olmak istiyom 90/2 yaptm sınav başvurusu ne zaman

 51. tugay şimşek

  2 Mart 2015 at 18:15

  askerlimi yaptım sınav baş vurusu hangi tagrıhte bi yardımcı olun ewimi gecindirmem lazım

 52. tugay şimşek

  2 Mart 2015 at 18:18

  askerlimi yaptım 91/2 uzman olmak istiyorum ewimi gecindirmemlazım baş vurular nezaman olcak birdaha haber verirseniz bilgisi olanlar bi zamat bana ulaşsın 05372021974

 53. Rahman

  5 Mart 2015 at 18:26

  22.02.2015 tarihinde başvuru yaptım ne zman açıklanır?

 54. mesut comçalı

  20 Mart 2015 at 21:49

  Sözlesmeli er olmak istiyorum askerli mi 92/2 yaptım askerde ucaksavarcıydım basvuru onay onaylanırsa 0534 248 50 44 ullaşabilirsiniz

 55. mesut comçalı

  20 Mart 2015 at 22:03

  Mesut comçalı askerlimi 92/2 ollarak yaptım ucaksavarcıydım sözleşmeli erolmak istiyorum 0534 248 50 444

 56. Anonim

  29 Mart 2015 at 12:11

  ismail soylu ben askerlimi 1994 4,3 olarak yapmaktayım jandarma ceza evinde yapmaktayım orta okul mezunuyum sözlesmeli uzman çavuş olmak istiyorum telefon numaram 0530 110 49 80

  • aistiyorum tlf 05351031523

   11 Ekim 2015 at 21:32

   Vakkaskaya

 57. mehmetçik

  11 Nisan 2015 at 16:41

  kara kuvvetleri komutanlığı sözleşmeli er güven soruşturması neden ve nasıl yapılıyor?

 58. hayat imzası

  15 Nisan 2015 at 10:58

  arkadaşlar sözleşmeli ere merak salmayın gittinizde çok pişmanlık duyacaksınız hele hele askere gitmemişler hiç salmayın siz normal askersiniz. hattta daha düşüksünüz normal asker şunu diyebiliyo benim şu kadar ayım var sen düşün die. komutanlar size çok yükleniyor çünkü normal asker zorunlu geliyo sen kendin isteyerek geliyosun bide para alıyosun çok ezerler. herşeyini dört dörtlük araştırıp öyle karar verin huzur olmadıktan sonra para önemli değil dünyaya bi kere geliyosunuz onuda bu şekilde geçirmeyin simit satın bundan iyi.

 59. çanakkale

  24 Nisan 2015 at 21:15

  arkadaşlar ben askerliğimi yaptım bitirdimm ,ve sözleşmeli ere gittim hakkımı yediler geleni gönderiorlar 1000 kişilik grupta gittik 850 si elediler hak yiyorlar gerçekten isteyeni almıyorlarr birazda sans çekimi yapıyorlar ne kadar cidden bu vatana hizmet etmek isteyen arkadaşlar varsa almıyorlar ve eliyorlar insanlar orada büyük hayal kırıklığına uğruyorlar .seçiminiziii ii yapınn oranın parası olmasada olurr .ben askerliğimi yaptığım halde almadılar gerçektende çok gitmek istiyordumm ama hayal kırıklığına uğrattılar benii.

 60. mehmet yeşilkaya

  17 Mayıs 2015 at 11:03

  ben uzum çavuş olmak istiyorun orta okul oldum için olamıyorum orta okulun kalmasınıistiyorum

 61. cengiz

  3 Haziran 2015 at 02:42

  Beyler uzmanlık güzel meslek bence sakin kaçırmayın derim ha

 62. Mehmet avsar

  5 Temmuz 2015 at 19:20

  2015 alımları hangi tarihte bilgisi olanların bilgilendirmesi rica ediyorum

 63. cüneyt acıkgöz

  12 Temmuz 2015 at 21:21

  alımlar devam ediyor
  ben mulakatları falan gectim saglık asamasındayım yarın heyete gircem

 64. ömer basatemir

  13 Temmuz 2015 at 08:57

  slm arkadaşlar hava kuvvetlerine başvuran var mı?

 65. serkan

  14 Temmuz 2015 at 23:30

  Selamünaleyküm abilerim ben 95/3gidecem aslen 94 luyum ben uzman çavuş olmak istiyorum ama kime sordumsa aile sicili bozuk diye beni de etkiler dediler benim sicilimde en ufak bişey bile yok Allah nasıp eder basvurup olmaya yakın bu sicil soruşturması beni etkiler mi bilmiyorum sizden ricam bi aydınlatıcı cevap verir misiniz lütfen hakkınızıda helal edin sizlerden ozur diliyorum abilerim

 66. huseyin

  24 Temmuz 2015 at 20:24

  Ben basvurdum daha bi haber gelmedi 2 ay oldu

 67. ANONİM

  27 Temmuz 2015 at 14:56

  KEŞKE 18 YAŞINDAN GÜN ALANLAR OLSA

 68. ahmet erat

  27 Temmuz 2015 at 21:39

  I bende asker olmak istiyorum sözleşmeler üçü yapmak istiyorum

 69. isa Çiçek

  1 Ağustos 2015 at 11:47

  Bende asker olmak istiyorum devletim milletimucun olmere hazirim

 70. fuat kaya

  2 Ağustos 2015 at 02:15

  sayın TSK mensubu subay yada ast subay komutanım nereye dilekçe vereceğimi bilmiyorum sadece ÜLKEM için askerlik yapıp şehit olmaya çocuklarımın onuru şerefim namusum için savaşmaya kararlı kararı ölene dek kesin olan bi TÜRK milletinin tek bir neferiyim maaş ssk veya başka bir güvence istemiyorum yüce milletimin varlığı VATAN ımın bütünlüğü benim ve ailemin tek güvencesi ven en büyük daimliğimizdir.beni askerliğe almanızı istiyorum hiç bir şey istemiyorum şehadet şerbetini içmek benim gibi bi mazluma nasip olurmu bilmem ama bu uğurda seve seve VATANIM namusum şerefim için ölmeye hazırım telefonum 542 421 79 01 şu an tır şöförü olduğum için yurt dışındayım ama haftaya nasipse ülkemdeyim sayın genel kurmay başkanlığındaki görevli komutanların yalvarırım bu mesajımı dikkate alın saygılarımla.

 71. gazi

  5 Ağustos 2015 at 20:45

  arkadaşlar bende sözlesmeli eri ama cevap gelmedi

 72. Cem Çakmak

  25 Ağustos 2015 at 14:48

  Sözleşmeli uzmanlığa başvuru yaptım henüz bir haber yok

 73. mert hasan

  26 Ağustos 2015 at 17:47

  ben tecilliyim. internetten sözleşmeli erliğe başvuru yaptım sonra vazgeçersem eğer tecil bozulur mu ?

 74. ben vakkas 1990 akseker olmak istiyorum tlf 05351031523

  11 Ekim 2015 at 21:29

  Vakkaskaya

 75. Anonim

  3 Kasım 2015 at 21:40

  nihat gürcan boluluym gönüllü askere gitmek istiyorum ve yaşım 31 seve seve canımı vermeye hazırım

 76. askere gitmek istiyorum

  3 Kasım 2015 at 21:41

  nihat gürcan

 77. Bende baş vurcam ama bir türlü nail oldunu bulamadım tambir yerini bilen varmı

  7 Aralık 2015 at 13:30

  Bayram oruç

 78. Bende baş vurcam ama bir türlü nail oldunu bulamadım tambir yerini bilen varmı

  7 Aralık 2015 at 13:33

  Bayram

 79. mehmet

  7 Aralık 2015 at 21:47

  Askere gitmek istiyorum öleceksek adam gibi ölelim

 80. ali

  23 Aralık 2015 at 11:03

  benm ön basuru kabul oldu ama mulakata gıderken neler gotrcemı bılmıyorum bilen varsa yardımcı olrsa sevınırım

 81. Yücel gky

  4 Haziran 2016 at 22:29

  22 yanındayım askerlik yapmamisinm direk sozlesmeli askerlik yapabilirmiyim

 82. ben asker olmayi çok seviyorum ama yaş 30 olduğundan dolayi olamiyorum asker olmayi çok istiyorum bana yardimci olun

  14 Haziran 2016 at 22:43

  abdurrahman gecer

 83. Erkan Öztürk

  30 Nisan 2017 at 16:55

  Abi benim tek gözümde tembellik var %20 görüyor diğeri sağlam %100 sözleşmeli er olamam demi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir