Memur Alımları

Kurumlar Yeni Memur Almaya Hazırlanıyor

By

on

Kurumlar Yeni Memur Almaya HazırlanıyorBazı kurumlar görevde yükselme sınavı açmaya, naklen ve yeni memur almaya hazırlanıyor.

Bazı kurumlara ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı ve boş kadrolardaki değişiklikler, bazı kurumların görevde yükselme sınavları açmaya ve merkezi yerleştirme ya da giriş sınavı ile personel alımına hazırlandığı şeklinde değerlendirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TODAIE Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Danıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ait bazı dolu kadrolarda derece değişikliği, bazı boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliği yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kadro değişiklikleri, bazı kurumlarda naklen veya ilk defa atama yoluyla Devlet memuru alımına gidileceği ve/veya görevde yükselme sınavı açılacağı şeklinde değerlendirildi.

Yapılan değişiklikler ile, kurumlara ait dolu kadrolarda derece terfilerine yönelik değişikliklerin yanı sıra ilk defa veya görevde yükselme suretiyle ya da naklen atama yapmaya yönelik bazı değişiklikler de yapıldı.

Örneğin;

  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için 5, 6 ve 7 nci derecelerde toplam 107 adet Memur kadrosu; aynı derecelerde toplam 268 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa atama yapılacağı,
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için toplam 41 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara atama yapmak için giriş sınavı açılacağı,
  • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı için 7 adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolar için görevde yükselme sınavı açılacağı veya naklen atama yapılacağı,
  • Danıştay Başkanlığı için 10 uncu derecede 10 adet şoför ve 10 adet Zabıt Katibi kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa atama yapılacağı,
  • Maliye Bakanlığı için 8 inci derecede 70 adet Bilgisayar işletmeni, 10 uncu derecede 10 adet Teknisyen, 7 nci derecede 10 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa atama yapılacağı,
  • Maliye Bakanlığı için 8 adet Muhakemat Müdürü, 25 adet Milli Emlak Müdürü, 15 Müdür Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolar için görevde yükselme sınavı açılacağı

şeklinde değerlendirildi.

About admin

Recommended for you

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir